Vi välkomnar Brinova som ny partner till Handbollsskola för alla

Det är med stor glädje vi välkomnar Brinova in i vår gemenskap där vi arbetar mot utanförskap och för integration. Brinova är en aktör på fastighetsmarknaden som ser behovet av samarbete för att skapa goda förutsättningar för fler barn att få en meningsfull fritid. Vi är extra glada att Brinova valt engagera sig under en tre-års period.

Handbollsskola för allas verksamhet går hand i hand med oss som samhällsutvecklare, där vi också får möjlighet att bidra och ha ett engagemang lokalt, där vi verkar.

Melanie Andersson, Marknadschef för Brinova fastighet AB

Se fler nyheter