Vi välkomnar Asuria som ny partner till Handbollsskola för alla

”Handbollsskola för alla är ett avgörande tillväxtarbete för ett bättre Helsingborg. Syftet på lång sikt är att minska antalet ungdomar som riskerar att hamna i utanförskap samt öka kvartersnära gemenskap och fysisk aktivitet.
Vi är en stolt partner i detta och att varje vecka få ta ett lokalt ansvar för arbetet med läxhjälp på Anneroskolan Dalhem.”

Camilla Fahlström , Affärsutvecklingschef , Asuria Sverige

Se fler nyheter

3000 barn på sommarskola

35 skolor och 3 000 barn. OV Helsingborgs sommarskola turnerar staden runt och får tusentals unga att testa på handboll.