Så arbetar vi

Integration är en ödesfråga. Det är imponerande av OV Helsingborg att hjälpa till att försöka lösa denna utmaning. Jag är övertygad om att effekterna av projektet kommer att vara mycket positiva.

DEN LIVSVIKTIGA FORTSÄTTNINGEN

Handboll är kul. Det är kamp och lagarbete, energi och finess. Men barnen som kommer till Handbollsskola för alla får så mycket mer än den glädje som spelet ute på planen ger. Här får de hjälp med läxorna av frivilliga vuxna. De får vidga sina vyer, glänta på dörrar som de inte hade kommit i kontakt med annars. De får ett sammanhang, de blir sedda. De hittar nya kompisar och en förståelse för vad samhället har att erbjuda.

Ovbollochskola Handbollsskola för alla 33
Ovbollochskola Handbollsskola för alla 06

AKTIVITETER

Varje vecka har vi handbollsträning på 9 skolor. Träningarnas upplägg/innehåll ansvarar våra två Idrottsliga ledare för. Till sin hjälp har de 16 skoltränare som samtliga är aktiva handbollsspelare och har erfarenhet av att arbeta med barn. Ett 20-tal volontärer hjälper till med läxhjälpen. Dessa personer har gedigen livserfarenhet från vitt skilda områden. I gruppen volontärer ingår även medarbetare på tre företag som låter sina anställda att under arbetstid hjälpa till. Både handbollsträning och läxhjälp genomförs i samband med att barnen slutar skolan. Det är viktigt att barnen är kvar på skolan för om de har gått hem kommer de inte tillbaka.

VI SKAPAR NATURLIGA MÖTESPLATSER

Vi har under åren haft aktiviteter under samtliga skollov inkl. sommarlov. Vid dessa tillfällen har 500-3600 barn, från 41 olika skolor, varit med. Vid samtliga dessa tillfällen har även barn som inte är med i projektet varit med. Projektet har på så sätt skapa naturliga mötesplatser för barn som annars inte hade träffats. Detta medför i sin tur bättre förutsättningar för ökad integration. 

Ovbollochskola Handbollsskola för alla 16

Lasse Persson och Mats Jacobson kläckte idén med sommarskola. ”Vi vill skapa naturliga mötesplatser för barnen i Helsingborg. Det finns tyvärr inte så många sådana. Här får de kompisar från olika delar av stan”