Partnerträff

                  

Vi inom Handbollsskola för alla vill tacka dig som kom till vår nätverksträff i veckan. Den respons vi kände värmer fortfarande.
Kommunpolis Johan Mangbos lägesrapport var mycket intressant, men i många avseenden skrämmande. Rektor Cissi Warntoft på Drottninghögskolan redogjorde tydligt för situationen på hennes två skolor, båda i utsatta stadsdelar. Kusligt, men samtidigt med mycket framtidstro. Men det behövs externt stöd. Ett sådant kommer från Handbollsskola för alla som i samarbete med Just Read ser till att läsförståelsen hos barnen radikalt har ökat på skolan.
Att barnen ges innanförskap, glädje och ökad fysisk status syntes tydligt på träningen. Vi fick insikt i detta under Lasse Perssons ledning. Att alldeles för många barn saknade skor uppmärksammades och det har redan kommit förslag på att lösa den saken.

Tack för allt stöd till Handbollsskola för alla

Johnny Karlsson Mats Jacobson Lasse Persson
Ordf Styrgruppen Projektledare Idrottslig ledare

Se fler nyheter