Partners

VI GER BARNEN STÖRRE MÖJLIGHETER ATT LEVA I SAMHÄLLET

Ovbollochskola Handbollsskola för alla 66
Ovbollochskola Handbollsskola för alla 04
Det finns utmaningar för samhället och för Helsingborg. Men det finns också sätt att ta sig an dem. Handbollsskola för alla är en satsning på barn i Helsingborgs mest utsatta områden. Vi startade 2016 och har sedan dess fått mängder av bevis på att vi gör skillnad. Lärare vittnar om bättre fysisk status och inlärningsförmåga, alla våra läxhjälpare har bidragit till att öka barnens läsförmåga och oberoende part har beräknat samhällsvärdet av verksamheten till 29,5 miljoner årligen*. *Samhällsnyttan inom handbollen – Idrottsekonomiskt centrum

Hjälp oss att hjälpa. Ge barnen en större chans att leva i samhället i stället för utanför.

Utan dessa Partners hade Handbollsskola för alla inte varit möjlig och de 350 barnen som varje vecka året runt deltar i verksamheten hade haft betydligt sämre förutsättningar att undvika utanförskapets höga pris.