Lyssna på Lasses intervju i Radio Malmöhus om nästa steg inom Handbollsskola för alla

Lasse berättar om hur bra det går för oss inom Handbollsskola för alla och om planerna att utöka verksamheten genom att ta med barn i åldrarna 11 till 13 år.

Se fler nyheter