Gorthonstiftelsen stödjer OV Helsingborgs sociala projekt med en halv miljon

                               

Gorthonstiftelsen stödjer OV Helsingborgs sociala projekt med en halv miljon

OV Helsingborgs samhällsarbete är omfattande och projektet Handbollsskola för alla som bedrivs i stadens mest utsatta områden har uppmärksammats såväl lokalt som nationellt. För andra året i rad har Stig och Ragna Gorthons stiftelse valt att stötta projektet. Sara Gorton, styrelseordförande i stiftelsen säger så här om beslutet att stötta Handbollsskola för alla – ”Att barn får växa upp i delaktighet och glädje istället för i utanförskap är en ren vinst för såväl staden som individen. Vi är glada och stolta över att stötta en verksamhet som bidrar till att skapa en meningsfull fritid med aktiviteter och läxhjälp för barn och samtidigt ökar förutsättningarna för att de får växa upp till trygga och starka individer.”

Handbollsskola för alla planerades för fem år sedan och baserades de tre första åren i huvudsak på bidrag från Arvsfonden och Crawfordska stiftelsen. Projektet har nu avverkat sina första fyra år och bereder varje vecka 350 barn i åldern 7 – 10 år träning och ett hundratal får läxhjälp. Arbetet bedrivs i nära samarbete med 6 skolor och, förutom två heltidsanställda i projektledningen, är ett flertal av OV:s egna äldre ungdomar engagerade som tränare. Läxhjälpen sköts av volontärer och personal från tre företag i staden som på betald arbetstid är läxhjälpare. För närvarande går emellertid just läxhjälpen med reducerad omfattning på grund av coronarestriktioner.

Johnny Karlsson, ordförande i projektets styrgrupp, säger så här om stödet från Gorthonstiftelsen. – Det är så klart fantastiskt med ett så stort bidrag till vår verksamhet.” Det bidrar starkt till att säkerställa såväl fortsatt drift som att vidareutveckla projektet. Vi märker, trots de stora utmaningar den pågående pandemin medför, en stor vilja bland lokala stiftelser och företag att tänka närodlat vad gäller att stödja lokala sociala initiativ i arbetet mot de utmaningar samhället står mitt i. Utanförskapet och integrationen var redan före pandemin ödesfrågor för vår stad. Covid-19 har spätt på det hela”.

Vid frågor kontakta

Johnny Karlsson, ordförande i OV Helsingborgs projektstyrgrupp, tfn 0708 214407

Sara Gorton, ordförande i Stig och Ragna Gorthons stiftelse, sara.gorton@icloud.com

Se fler nyheter